Duben 2007

Citáty4

29. dubna 2007 v 17:36 | sisi1000 |  Citáty
Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.

Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svoji práci, aby jeho záležitosti neutrpěly.

Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno.

Přátelství s hlupákem je největší ze všech zel. Lepší je chytrý nepřítel.

Co se nazývá přátelstvím, bývá často jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna užitečných úsluh.

Jen aby mne Prozřetelnost uchránila před přáteli, s nepřáteli už se vypořádám.
Přátelství je dcerou ctnosti. Zločinci se mohou spřáhnout, ale ne spřátelit.

Je jisté, že povaha lásky a povaha přátelství jsou zcela odlišné: přátelství ještě nikdy nikoho nepřivedlo do blázince.

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.

Opravdové přátelství může vyrůstat jen ze spojení podobných povah.

V pohromách se většinou z přátel stávají nepřátelé.

Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné.

Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.

Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.

Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.

Přátelství násobí radost a dělí žal.

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění.

Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z oceli si připni k srdci.
Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může nemá smysl.

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby.

Snáz nás zahubí naše přednosti než slabiny; neboť se zřetelem na své slabiny žijeme rozumně, avšak nikoliv se zřetelem na své přednosti.

Daleko snáze se hledá chyba, než pravda.

Šťasten je člověk, kterého varuje cizí chyba.

Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!

Cena za hříchy je smrt, ale stejný honorář od vás bude požadovat i ctnost.

Člověka často nesoudí podle velikosti jeho dobrých skutků, ale podle malosti jeho provinění.

Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe.

Kdo nemá ideály, idealizuje si to, co má.

Věčné hledání cizích chyb je jednou z největších chyb vlastních.

Veselí lidé se dopouštějí více bláznovství než smutní, smutní zato větších.

Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.

Blaze zapomnětlivým, neboť ti se vyrovnají i se svými hloupostmi.

Řídím se heslem pronásledovat omyly, ne lidi. Chci totiž prospívat, ne obviňovat.
Kdo nepocítil ran, se jizvám směje.

Svědomí je jen tichý hlásek, který nám šeptá, že se někdo dívá.

Mohu odolat všemu kromě pokušení.(I can resist everything except temptation)

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.

Otázka trápí mě nocí dnem, zda lidstvo či mé já blázen je.

Sami sebou jsme Napoleony,
a ostatních tváří milióny,
jsou pro nás jen podnoží.
Cit, ten už člověk odloží.

Zájem může rychle opadnout, protože duše se rychle nasytí všeho, co je jednotvárné, dokonce i největšího štěstí.

Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí.

Člověk dokáže odolat všemu
...kromě pokušení.

Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě.

Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.

Spánek je nesmírně milosrdný: odpouští nám i našim viníkům.

Liška mění srst, ale ne svou povahu.

Brány svého vězení si neseme každý v sobě.

Kdo všechno pochopí, všechno odpustí.
Člověk je velký v plánech - pro jiné.

Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.

Přejít ze sna do skutečnosti není tak těžké, je to jedna dvě a člověk se okamžitě přizpůsobí. Těžké je rozhodnout se opustit sen a vstoupit do skutečnosti. Vyžaduje to úžasnou sílu vůle a je to tím těžší, čím víc narostl sen.

Chceš realizovat své sny? Probuď se!

Možná jsem nedošel tam, kam jsem původně chtěl, ale myslím, že jsem skončil tam, kde jsem potřeboval.

V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.

Nesplněná přání jsou krásná, protože trvají. Je-li přání splněno, hyne.

Ak chceš dosiahnuť svoje sny, musíš najskôr vedieť,čo s nimi urobíš.

Ten princ - já ho chci. Chci, aby ten princ příšel. Kdy přijde? Níkdy.

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal.

Citáty3

29. dubna 2007 v 17:36 | sisi1000 |  Citáty
Štěstí i neštěstí je věcí duše...
Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.
Životem vládne štěstěna, ne moudrost. - Vitam regit fortuna, non sapiente.
Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna potevřená dvířka pro lepší časy.

Štěstí je jako ze skla. Jak se leskne, tak se i láme.

Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.

Sobecké požitky nás mohou učinit neschopnými prožívat štěstí jiných a samy o sobě nás nikdy nemohou učinit šťastnými.

Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.

Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí...

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Když je člověk šťastný, neměl by chtít být ještě šťastnější.

Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem - takovým, jaký je.

Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.

Nejviditelnější štěstí se nám dává poznat až v okamžiku, kdy je přijmeme do svého nitra.

Štěstí je důvěra v lidi.

Lidé by byli štastnější, kdyby o své štěstí neustále neusilovali.

Máš-li smůlu, pokouše Tě i slimák.

K tomu, abys žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to vždy snadná oběť.

Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhej, pak máš, myslím, problém!

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Štěstí je bacil, buď jeho nositelem.

Štěstí muže zní: "Chci!" Štěstí ženy: "On chce!"
Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.

Všechno, co chceš, budeš mít, nešťastniče!

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou.

Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednout.

Štestí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

Štěstí nezávisí na tom, kolik toho máme, nýbrž na tom, kolik radosti nám to přinese.

Štěstí je příjemný duševní stav, dostavující se, přemýšlíme-li o neštěstí druhých.

Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých a osvěžujících věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat... Ostatně - štěstí nemusí být ničím veselým a blaženým, jsem si skoro jist, že štěstí mohou být velká a tragická jako umělecká díla.

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.

Existuje štěstí, ale neznáme je; což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit.

Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.

Muž může být šťastný s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.

Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých.

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále sužuje, nakonec zocelí.

Nikdo není tak nešťasten, ani tak šťasten, jak si namlouvá.

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu.

Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.

Neštastní jsou ti, kteří se domnívají, že je jim vše dovoleno.

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.

Štěstí si vyžaduje víc charakteru než neštěstí.

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.

Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí.

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být šťastní příliš.

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.
Štěstí dá mnohým příliš, nikomu ale dost.

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Uč se objevovat a chápat štěstí, neboť přítomnost je vždy.

Kdo honí štěstí, sám je štván.

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý.

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou.

Někteří lidé žijí šťastně a nevědí to.

Co je to neštěstí vím a snažím se nešťastným prospět.

Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží.

Lidé se nepřiblíží bohům ničím jiným, než když se snaží udělat šťastnými jiné.

Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.

S obtížemi a trápením bysme si měli poradit sami, ale o radosti bychom se měli podělit s ostatními.

Nešťastní lidé se často spojují.

Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.

Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc nešťastným.

Šťastný člověk nevnímá čas.

Dobrá mysl v neštěstí zažene hned půl zla.

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.

Společné neštěstí je všem útěchou.

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

Přílišná důvěrnost zpravidla přivádí do neštěstí.
Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.

Pouze v neštěstí plně cítíme všechny vlastnosti, které jsou potřebné pro jeho překonání.

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš.
Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve,než byl o to požádán.

Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.

Přátelství je láska bez křídel.

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li jim třeba ve čtyři hodiny ráno.

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.

Láska, přátelství, úcta a podobné city sice mocně působí na lidskou duši, ale vlastní zájem je přísada, kterou moudří lidé neopomínají, když chtějí, aby pro ně ostatní něco udělali.

Žádný nepřítel se vám nezoškliví tolik, jako ten, kdo býval přítelem nebo jím stále ještě je, a takových je mnohem víc, než tušíte.
Nejhorší nepřítel je ten, který vás zná a ví, co vás nejvíc raní, a jestli je ke všemu obratnější než vy, pak na tom nejste moc dobře.

Věrolomný přítel je horší nepřítele.

Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy, kdo prohrál.

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl čekat.

Přítel všech - přítel nikoho.
Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.

Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni odcházejí.

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele.

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.

Přítel - člověk, který ti škodí zcela nezištně.

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád.

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti.

Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.

Jistého přítele poznáš v nejisté situaci.

Citáty2

29. dubna 2007 v 16:51 | sisi1000 |  Citáty
 • Když si myslíš, že se k Tobě všichni otáčejí zády, dobře se rozhlédni. Jsi to hlavně Ty, kdo se otáčí zády k ostatním.
 • Nikdo si nezaslouží Tvé slzy či pláč a ten, kdo si je zaslouží, Tě nikdy nerozpláče.
 • Nejkrásnější ráj, ze kterého nemůže člověka nikdo vyhnat, je ráj vzpomínek.
 • Říká se, že člověk potřebuje minutu, aby si někoho všiml,hodinu, aby ho správně odhadl,den, aby ho začal mít rád nebo milovat,ale potřebuje celý život, aby na něj zase zapoměl...
 • Nikdy neopouštěj někoho, koho miluješ pro někoho, kdo se Ti líbí, protože ten, kdo se Ti líbí Tě opouští pro někoho, koho miluje.
 • Po bouři vždy vyjde slunce.
 • Cesta na vrchol vede vždy do kopce.
 • Žít je ta nejrásnější věc na světě.
 • Zastavte svět, chci vystoupit.
 • Teprve, až když něco ztratíš, zjištíš, jakou to pro Tebe mělo cenu.
 • Život je boj, který nikdo z nás nevyhraje
 • Šťastný člověk není ten, kdo tak připadá ostatním, ale ten, kdo si tak připadá sám
 • Život je jen otevření a zavření očí. Záleží jen na tom, co během této krátké chvíle uvidíš.
 • Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.
 • Pokud vysvětluješ pomluvu, děláš ji ještě horší.
 • Lhář se nejvíc obelhává sám.
 • Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic.
 • Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby.
 • Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.
 • Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.
 • Kdo Ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách Tvých.
 • Mýlí se ti, kdo si nepřipustí, že by se mohli mýlit.
 • Mýlí se ti, kteří doufají, že si stačí sami.
 • Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat.
 • Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.
 • K malým chybám se přiznáváme, abychom přesvědčili ostatní, že nemáme velké.
 • Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.
 • Nikdo není bez chyb
 • Člověk udělá hodně, aby ho milovali, a všechno, aby mu záviděli.
 • Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.
 • Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil.
 • Posledním stupněm závisti je nenávist.
 • Smutní nenávidí veselé, veselí smutné.
 • Závistiví člověk chudne štěstím druhého.
 • Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.
 • Nenávist je silnější než přátelství a slabší než láska.
 • Ten, kdo je schopen chápat a pochopit, není schopen nenávisti.
 • Nevěř všemu, co slyšíš.. Neříkej všechno, co víš.. Nechtěj všechno, co vidíš!
 • Kdo nikdy neupadl, neví, jestli umí vstát.
 • Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.
 • Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.
 • Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.
 • Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.
 • Když ti někdo ublížil, usměj se na něj, ať nevidí jak moc to bolelo..
 • Život je krátkej tak ať za něco stojí ne, když už se někdo namáhal aby jsme byli!
 • Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.(QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST)
 • Když tě mám za pár okamžiků vidět, klepe se mi celé tělo zimou, jako by mě někdo zasypal vločkami sněhu. Když jsem bez tebe, mé srdce umírá steskem, jako když slonovi umře slonice. Když jsem v tvé blízkosti mé srdce září kolem sebe mou lásku k tobě!
 • Kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen!
 • Jsem krutý i něžný - jsem život.
 • Jen pro kouzlo vzpomínek nám stačí žít.
 • Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.
 • Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.
 • Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu.
 • Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.
 • Opravdu nemusíš nic být. A nemusíš nic dělat. Opravdu nemusíš nic mít. A nemusíš nic vědět. Opravdu se nemusíš něčím stát. Ale je užitečné pochopit, že oheň pálí a že když prší, tak je hlína mokrá…
 • Člověk potřebuje 2 roky, aby se naučil mluvit a 60 let, aby se naučil držet jazyk za zuby.
 • Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.
 • I nedokonalý život bývá krásný.
 • Žít a nechat zemřít.
 • Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí.
 • Život odejde mlčky a zatáhne oponu přes mé oči.
 • Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez kterých si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.
 • Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.
 • Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat.
 • Lidský život má nesmírnou cenu lásky.
 • Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku.
 • O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě!
 • Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.
 • Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou.
 • V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení.
 • Nesmíte se bát toho, že život jednou skončí, ale toho, že by již nikdy znovu nemusel začít.
 • Je krásné žít, protože žít znamená začínat stále znovu, v každém okamžiku.
 • Kéž bychom dokázali prožít všechny dny svého života.
 • Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvě věci: na nespravedlnost času a na nespravedlnost lidí.
 • Kdo nedokáže žít, nedokáže ani umřít.
 • Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám.
 • Člověk má jen tři velké zážitky: zrození, život a umírání. Neví o tom, že se narodil, trpí, když umírá, a zapomíná, že žije.
 • Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí.
 • Čím je život prázdnější, tím je těžší.
 • Opravdovým pánem sebe sama a opravdu šťastným člověkem je ten, kdo může každý den říci: "Žil jsem."
 • Když ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a tys byl šťastný...
 • Jak šedá by byla nit našeho života, kdyby nebyla propletena přátelstvím a láskou.
 • Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější.
 • Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal.
 • Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.
 • Ber vše, co ti život dá: radost, bolest, žal i lásku. Život je jen karneval, v němž 100x změníš masku.
 • Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.
 • Mnoho zažít ještě neznamená mít mnoho zkušeností."
 • Žij tak , aby jsi se nemusel stydět.