Citáty3

29. dubna 2007 v 17:36 | sisi1000 |  Citáty
Štěstí i neštěstí je věcí duše...
Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.
Životem vládne štěstěna, ne moudrost. - Vitam regit fortuna, non sapiente.
Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna potevřená dvířka pro lepší časy.

Štěstí je jako ze skla. Jak se leskne, tak se i láme.

Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.

Sobecké požitky nás mohou učinit neschopnými prožívat štěstí jiných a samy o sobě nás nikdy nemohou učinit šťastnými.

Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.

Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí...

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Když je člověk šťastný, neměl by chtít být ještě šťastnější.

Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem - takovým, jaký je.

Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.

Nejviditelnější štěstí se nám dává poznat až v okamžiku, kdy je přijmeme do svého nitra.

Štěstí je důvěra v lidi.

Lidé by byli štastnější, kdyby o své štěstí neustále neusilovali.

Máš-li smůlu, pokouše Tě i slimák.

K tomu, abys žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to vždy snadná oběť.

Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhej, pak máš, myslím, problém!

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Štěstí je bacil, buď jeho nositelem.

Štěstí muže zní: "Chci!" Štěstí ženy: "On chce!"
Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.

Všechno, co chceš, budeš mít, nešťastniče!

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou.

Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednout.

Štestí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

Štěstí nezávisí na tom, kolik toho máme, nýbrž na tom, kolik radosti nám to přinese.

Štěstí je příjemný duševní stav, dostavující se, přemýšlíme-li o neštěstí druhých.

Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých a osvěžujících věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat... Ostatně - štěstí nemusí být ničím veselým a blaženým, jsem si skoro jist, že štěstí mohou být velká a tragická jako umělecká díla.

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.

Existuje štěstí, ale neznáme je; což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit.

Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.

Muž může být šťastný s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.

Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých.

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále sužuje, nakonec zocelí.

Nikdo není tak nešťasten, ani tak šťasten, jak si namlouvá.

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu.

Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.

Neštastní jsou ti, kteří se domnívají, že je jim vše dovoleno.

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.

Štěstí si vyžaduje víc charakteru než neštěstí.

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.

Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí.

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být šťastní příliš.

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.
Štěstí dá mnohým příliš, nikomu ale dost.

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Uč se objevovat a chápat štěstí, neboť přítomnost je vždy.

Kdo honí štěstí, sám je štván.

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý.

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou.

Někteří lidé žijí šťastně a nevědí to.

Co je to neštěstí vím a snažím se nešťastným prospět.

Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží.

Lidé se nepřiblíží bohům ničím jiným, než když se snaží udělat šťastnými jiné.

Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.

S obtížemi a trápením bysme si měli poradit sami, ale o radosti bychom se měli podělit s ostatními.

Nešťastní lidé se často spojují.

Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.

Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc nešťastným.

Šťastný člověk nevnímá čas.

Dobrá mysl v neštěstí zažene hned půl zla.

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.

Společné neštěstí je všem útěchou.

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

Přílišná důvěrnost zpravidla přivádí do neštěstí.
Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.

Pouze v neštěstí plně cítíme všechny vlastnosti, které jsou potřebné pro jeho překonání.

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš.
Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve,než byl o to požádán.

Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.

Přátelství je láska bez křídel.

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li jim třeba ve čtyři hodiny ráno.

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.

Láska, přátelství, úcta a podobné city sice mocně působí na lidskou duši, ale vlastní zájem je přísada, kterou moudří lidé neopomínají, když chtějí, aby pro ně ostatní něco udělali.

Žádný nepřítel se vám nezoškliví tolik, jako ten, kdo býval přítelem nebo jím stále ještě je, a takových je mnohem víc, než tušíte.
Nejhorší nepřítel je ten, který vás zná a ví, co vás nejvíc raní, a jestli je ke všemu obratnější než vy, pak na tom nejste moc dobře.

Věrolomný přítel je horší nepřítele.

Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy, kdo prohrál.

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.

Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl čekat.

Přítel všech - přítel nikoho.
Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.

Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni odcházejí.

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele.

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.

Přítel - člověk, který ti škodí zcela nezištně.

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád.

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti.

Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.

Jistého přítele poznáš v nejisté situaci.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama