Květen 2007

Zbývá mi jeden rok života

26. května 2007 v 12:26 | sisi1000 |  Něco o mně
Zbývá mi jeden rok života
(slohová práce)
Tak jsem stále přemýšlela,co bych dělala,kdybych měla před sebou pouze jeden rok života.Samozřejmě,že bych radostí do stropu asi neskákala.Naopak.
Určitě bych změnila přístup k lidem a zážitkům.Ani náhodou bych se nesvěřila,nestála bych o to,aby mě lidi utěšovali a litovali.To nesnáším.Je jasný,že bych to jen tak z hlavy nepustila,ale chtěla bych si ten rok užít.Možná by všem přišlo najednou divný,že bych chtěla jednou vyrazit pryč.Ani ne tak k moři,jako spíš kamkoli do přírody,popřemýšlela bych tam.Možná bych si pořídila ještě nějaký zvířátka a už bych nevysedávala tolik doma,snažila bych se víc věnovat lidem,které mám ráda.
Nic dalšího bych ale asi nezkoušela,chtěla bych žít jako teď.Mít hodnýho a hezkýho kluka,který mě (snad)miluje.Dva lidi,kterým věřím a šťastnou rodinku.A všechny ty maličkosti,které okolo sebe mám.Tohle je můj život a já bych ho nikdy nevyměnila.Mám ho ráda,i když mi někdy přijde moc složitej,tak bych ten rok žila skoro stejně.Takhle si život užívám a mám pocit,že bych si ho jinak užít nedokázala.To důležitý už přece mám a v životě nepotřebuji dokazovat nic jiného,než že existuje láska,přátelství a radost i z obyčejných věcí.

Hadi

25. května 2007 v 13:54 | sisi1000 |  zvířata

Anketa

23. května 2007 v 15:41 | sisi1000 |  ankety

Gify

23. května 2007 v 15:17 | sisi1000 |  Obrázky a gify


Taková jsem já

20. května 2007 v 16:15 | sisi1000 |  Něco o mně
Silné stránky: Jsi-li "tichá voda", pak se všemi dobře vycházíš a nepotřebuješ si správnost svých rozhodnutí potvrzovat souhlasem druhých. Jsi poměrně samostatná a také silná osobnost. Je možné, že v tobě v tichosti dozrává něco, co přesahuje možnosti obyčejného člověka. Máš fantazii a snad i nějaké umělecké nadání. Jsi tak tvořivý/á, že si ze své duše můžeš vybudovat vlastní svět. Ten ti skýtá útočiště vždy, když je to "venku" příliš nepříjemné. Jeho existence ti zároveň dodává vnitřní sílu. Pokud najdeš spřízněné duše (pravděpodobně jich bude spíše méně než více), budou tato přátelství velmi hluboká. Dokážeš dát druhému velmi mnoho z bohatství své duše a zároveň od svého protějšku mnohé získat. Jestli jsi takové spřízněné duše ještě nenašel/a, budeš žít možná nějakou dobu velmi osaměle. Budeš si připadat cizí a nepochopený/á, i když se budeš pohybovat mezi lidmi. Ale tato fáze netrvá věčně. Až se naučíš více se projevovat, tak začneš přitahovat lidi, kteří se k tobě skutečně hodí. Budeš šťastnější, jestliže se dobře vypořádáš s druhými lidmi i sám/sama se sebou.
Slabé stránky: Hrozí nebezpečí, že svůj život nebudeš žít naplno. Že promeškáš velkou část toho, co dělá život krásným a hodným toho, abychom jej žili. Možná vůbec nejsi tak rád/a sám/a a toužíš se více stýkat s lidmi. Ale brání ti v tom nevysvětlitelný strach. Především se obáváš, že tě druzí odmítnou a zraní. Protože nejsi zvyklý/á na kontakt s lidmi, nemáš v něm cvik, takže se víc bojíš, že uděláš všechno špatně. Je to začarovaný kruh, protože těžko můžeš sbírat pozitivní zkušenosti s lidmi, když se uzavíráš do sebe. Možná býváš smutný/á častěji než jiní lidé a neumíš se radovat tak opravdově a upřímně. Příčinou je také to, že nikdy zcela neprojevuješ své city. Vzniká v tobě jakýsi "přetlak". Nahromaděné city utlačují tvou duši. Hodně přemýšlíš a utápíš v ponurých myšlenkách. Pokud to v tomto směru přeháníš, zůstáváš vězet v "bažině" negativních myšlenek a už vůbec necítíš,co dělá dobře (a co ne). A to je jistě škoda, protože každý přece potřebuje trochu radosti a bezstarostnosti. Možná si myslíš, že by sis lásku nezasloužil/a. Protože chceš skrýt své údajně velmi špatné vlastnosti, uzavíráš se do sebe a tak se ale nedostanou na světlo ani tvé dobré stránky. Působíš jako nudný člověk, ačkoli uvnitř jsi pravý opak (máš totiž mnoho vůdčích myšlenek). Působíš domýšlivě a odmítavě, ačkoli ve skutečnosti toužíš po blízkosti a lásce. Nepomůže nic než jediné - Ty musíš vyjít ze své ulity. Musíš postupně roztát a otevřít se lidem. Přesto však nikdy neztrácej kontakt se světem své fantazie, který je tvým největším bohatstvím. Nepotlačuj ji, udělej z ní dar pro ostatní svět!

Povaha člověka

8. května 2007 v 18:30 | sisi1000
Charakteristika osobnostních typů

Sangvinik

Kladné stránky

Sangvinik miluje společnost. Je citový a okázalý, dokáže přeměnit každou práci v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Od nejútlejšího dětství je zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, zbožňuje přítomnost ostatních. Nemusí mít více talentu než ostatní, ale zřejmě si užívá více legrace. Jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi. Zatímco ostatní povahy pouze mluví, sangvinik vypráví příběhy. Nejsnadnější způsob jak jej objevit je zjistit, kdo v kterékoliv skupince lidí mluví nejčastěji a nejhlasitěji. Touží být středem pozornosti a díky svému vypravěčskému talentu je duší společnosti. Dobře si pamatuje barvy, na rozdíl od jmen a jiných faktů. Je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními, doteky, objetí, hlazení. Má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem. Má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu. Je citový, bezprostřední a otevřený, překypuje optimismem a nadšením téměř nad vším. Odjakživa chce vše vědět a tajemství u něj vyvolává šílenství. Bez váhání umí nabídnout svou pomoc, nedomýšlí však důsledky své ochoty. Je tvůrčí a neustále produkuje nové vzrušující nápady. Přitahuje a inspiruje ostatní svou energií a nadšením. Umí začít hovor s každým, kdo je po ruce a hned se stane vaším přítelem.
Záporné stránky
Vetšinou nic nedotáhne do konce a nedokáže pochopit, že by měl nějaké zásadní povahové vady. Příliš mluví, je rozvláčný a často přehání. Je málo vnímavý k ostatní, přehnaně se zaobírá sám sebou, je egocentrický. Neumí naslouchat. Protože neumí naslouchat a nemá zájem, nepamatuje si přesně jména. Jako přítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož přátel má příliš mnoho. Skáče lidem do řeči a často odpovídá za ostatní. Málokdy dodělá práci ve stanoveném termínu, střídá často zaměstnání.


Cholerik

Kladné stránky

Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jako sangvinik je vstřícný a optimistický. Je rozeným vůdcem od nejútlejšího věku. Má podvědomou silnou touhu po změně, kdykoliv vidí, že něco není v pořádku. Bez váhání bojuje za lidská práva a chrání ukřivděné. Nikdy není apatický nebo lhostejný. Má silnou vůli, rozhodnost, problémy řeší rychle. Dokáže velet úplně všemu, bez ohledu na znalosti a podmínky. Jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil. Je cílevědomý a skvělý organizátor. Má schopnost dokončit větší díl práce než kdokoliv jiný. Rád překonává překážky, miluje boj a konkurenci. Obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl. Má intuici pro odhad situace a obvykle má pravdu. Miluje krizové situace, ve kterých exceluje.
Záporné stránky
Jeho život se řídí základním heslem, že má vždy pravdu a nemůže si ani náhodou připustit, že by se mohl mýlit. Musí vždy vítězit a pak hledat způsob, jak si zachovat tvář. Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí. Musí stát vždy v čele a cítí se dobře, jen když má nadvládu. Má nadřazený postoj, který dokáže druhé značně psychicky deptat. Netoleruje slabosti, nesnáší nemocné a nerozhodné lidi. Neumí dobře jednat s lidmi, je netrpělivý.


Melancholik

Kladné stránky

Melancholik se už jako dítě jeví jako hluboký myslitel. Je nenáročný a tichý a má rád samotu. Vyznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci. Je mlčenlivý a přemýšlivý, má pesimistickou povahu a předvídá potíže ještě dřív než vzniknou. Je pro něj velmi důležitá duševní činnost. Je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se pouze věcmi, které mají trvalý význam. Má sklon ke genialitě a vysoký intelekt. Ze všech typů má nejvíce tvůrčího talentu, žasne nad nadáním géniů. Potrpí si na prezizní poslech hudby, potřebuje dokonalé stereo. Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy, vidí cifry téměř všude. Dokonalá vnitřní organizovanost pro něj představuje základ jeho existence. Vyžívá se v detailech, které ostatní ani nestačí zaregistrovat. V životě hledá řád, ukládá vždy věci přesně na své místo. Bývá dobře oblečený a upravený s úzkostlivou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí. Je perfekcionista a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě. Nesnáší plýtvání a miluje výhodné koupě. Umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi. Svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky.
Záporné stránky
Melancholik snadno podléhá depresi. Snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy. Má nízké sebevědomí, myslí si, že ho všichni pomlouvají, ttrpí vnitřní nejistotou. Je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní. Věnuje plánování příliš mnoho času. Na své okolí klade nerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus.


Flegmatik

Kladné stránky

S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Pro své rodiče představuje požehnání, protože je spokojený všude, kam ho strčíte. Má rád přátele, ale je šťastný i o samotě. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci. Je cílevědomý. Mezi ostatními představuje tlumenou osobnost, dobře odolává tlakům. Ke všemu přistupuje klidně, věci řeší postupně, je prostě bezproblémový. Obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace. Nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje. Je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci. Snaží se kolem sebe udžovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, je nejlepším přítelem. Nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem.
Záporné stránky
Neumí se pro cokoliv nadchnout a neexistuje situace, která by ho rozčílila. Brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá. Nerad nese odpovědnost za svůj život. Nedává najevo své city, zdá se být strašně mdlý. Nerad říká ne. Bojí se učinit rozhodnutí.