Leden 2008

Stupnice

31. ledna 2008 v 18:04 | sisi1000 |  Hudební nauka
Hudební stupnice je řada tónů jdoucích za sebou podle určitých pravidel.
Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni (intervaly). Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi (intervaly) mezi nimi, např. umístěním půltónů a celých tónů. Přesné tónové vzdálenosti ve stupnicích závisejí také na použitém ladění.
Durová stupnice (nebo také stupnice dur) je to jakákoliv hudební stupnice, která obsahuje charakteristický "tvrdý" tón - velkou tercii.
Mollová stupnice (nebo také stupnice moll)je to jakákoliv hudební stupnice, která obsahuje charakteristický "měkký" tón - malou tercii.
Harmonická moll (přesněji harmonická mollová stupnice) je pojem z oboru hudební nauky označující specifický typ sedmitónové hudební stupnice.
Složení harmonické mollové stupnice:
Harmonická mollová stupnice se skládá ze sedmi tónů, s půltónem mezi druhým a třetím, mezi pátým a šestým, a mezi sedmým a osmým stupněm. Mezi šestým a sedmým stupněm je interval zvětšené sekundy - tří půltónů, všechny ostatní intervaly jsou celotónové.
Notový zápis harmonické mollové stupnice od tónu a
Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita diatonická stupnice a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.
StupeňIntervala moll
IPrima a
IIVelká sekundah
IIIMalá terciec
IVČistá kvartad
VČistá kvintae
VIMalá sextaf
VIIVelká septimagis
VIII = IOktávaa
Melodická moll (přesněji melodická mollová stupnice) je pojem z oboru hudební nauky označující specifický typ sedmitónové hudební stupnice.
Složení melodické mollové stupnice se liší při vzestupném a sestupném běhu. Při vzestupném běhu obsahuje stupnice na šestém stupni interval velké sexty a na sedmém stupni interval velké septimy, ostatní intervaly jsou shodné jako u běžné (diatonické) mollové stupnice. Při sestupném běhu je použita malá septima a malá sexta, takže je složení úplně shodné s diatonickou mollovou stupnicí.
Notový zápis melodické mollové stupnice v tónině a moll
Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita stupnice a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.
StupeňInterval
(vzestup)
a moll
(vzestup)
Interval
(sestup)
a moll
(sestup)
IPrimaaPrimaa
IIVelká sekundahVelká sekundah
IIIMalá terciecMalá terciec
IVČistá kvartadČistá kvartad
VČistá kvintaeČistá kvintae
VIVelká sextafismalá sextaf
VIIVelká septimagisMalá septimag
VIII = IOktávaaOktávaa

Dominanta, Subdominanta, Tónika

31. ledna 2008 v 17:55 | sisi1000 |  Hudební nauka
Tónika je hudební pojem, označující základní tón stupnice resp. tóniny. K tónice se vztahují základní akordy příslušné tóniny (kvintakord, sextakord, kvartsextakord). Hlavní melodie hudební skladby také často tónikou končí.
Dominanta je hudební výraz, který označuje pátý tón diatonické stupnice nebo souzvuk na něm postavený. Mezi tónikou a dominantou je tedy vzdálenost čisté kvinty.
Subdominanta (spodní dominanta) je hudební pojem, který označuje čtvrtý tón diatonické stupnice nebo souzvuk na něm postavený.

Kvintakord a septakord

31. ledna 2008 v 17:50 | sisi1000 |  Hudební nauka
Kvintakord je pojem z oblasti hudební teorie, označující souzvuk tří současně zahraných tónů, které jsou navíc poskládány podle určitých harmonických pravidel - odpovídají požadavkům terciového systému. Obecnějším pojmem je trojzvuk označující souzvuk tří teoreticky libovolných tónů. V kontextu většinového evropského harmonického systému tyto dva pojmy běžně splývají.
Septakord je pojem z oblasti hudební teorie, označující souzvuk čtyř současně zahraných tónů, které jsou navíc poskládány podle určitých harmonických pravidel - odpovídají požadavkům terciového systému.
Terciový systém je systém funkční harmonie, který vysvětluje stavbu a funkci hudebních akordů pomocí postupného vrstvení terciových intervalů.

Dominantní septakord

31. ledna 2008 v 17:46 | sisi1000 |  Hudební nauka
Následující tabulka obsahuje složení dominantního septakordu od jednotlivých základních tónů:
Značka akorduZákladní tónVelká tercieČistá kvintaMalá septima
C^{7} \,\!cegb
G^{7} \,\!ghdf
D^{7} \,\!dfisac
A^{7} \,\!aciseg
E^{7} \,\!egishd
H^{7} \,\!hdisfisa
F^{\# 7} \,\!fisaiscise
C^{\# 7} \,\!ciseis (=f)gish
A^{b 7} \,\!ascesges
E^{b 7} \,\!esgbdes
B^{b 7} \,\!bdfas
F^{7} \,\!faces

Durový kvintakord

31. ledna 2008 v 17:44 | sisi1000 |  Hudební nauka
Složení durového kvintakordu
Značka akorduZákladní tónVelká tercieKvinta
C \,\!ceg
G \,\!ghd
D \,\!dfisa
A \,\!acise
E \,\!egish
H \,\!hdisfis
F^{\#} \,\!fisaiscis
C^{\#} \,\!ciseis (=f)gis
A^{b} \,\!asces
E^{b} \,\!esgb
B^{b} \,\!bdf
F \,\!fac

54.diplomek

28. ledna 2008 v 15:20 | sisi1000 |  Moje diplomy

Křeček Džungarský

21. ledna 2008 v 17:35 | sisi1000 |  Křečíci a křečci
Křečík Džungarský
Je nejvýše 9 cm dlouhý, má šedou srst s černým podélným pruhem na hřbetě ("úhoří pruh"). Jeho ocásek a nohy jsou krátké, většinou schované pod tělem. Do zimního spánku upadá jen pokud se teplota pohybuje kolem 10 stupňů.Dosahuje věku asi 2 let.
Asi nejjednodušší je kupovat už připravené směsi pro hlodavce(nemusí to být směsi speciálně pro křečíky), které doplníme čerstvou zeleninou nebo ovocem.
Pro křečíka je vhodné akvárium nebo klícka o rozměru minimálně 40x30 cm. Lepší jsou samozřejmě uzavřené klícky,nebo vyšší akvária, protože křečík dokáže z nižšího akvária utéct. Nevhodná je naopak např. jakákoliv krabice. Špatně se udržuje a dokáže se jednoduše prokousat ven. Dno akvária nebo klícky by mělo být pokryté pilinami.Domeček ve kterém bude spát lze vyrobit ze skořápky z kokosového ořechu.
Také by měl mít kolečko na běhání, misku s jídlem, napájedlo, kousek (nejedovatého!) dřeva na hryzání a nejlépe nějaké prolézačky na hraní (rulička od toaletního papíru).

Básničky z internetu 5

17. ledna 2008 v 15:35 | sisi1000 |  Básně
Jsi pramen naděje,
z něhož denně piji,
srdce, co zahřeje
a pro něž denně žiji.
Jsi koráb radosti
na vlnobití světa,
orchidej něžnosti,
co nikdy neodkvétá.

Jsi důvod k úsměvu
i můj lék na bolesti,
dar bílých andělů,
má láska i mé štěstí.

Básničky z internetu 4

17. ledna 2008 v 15:29 | sisi1000 |  Básně
Když mizíš do neznáma,
tak s tmou zůstávám sama,
však moje mysl ke Tvé
je pevně připoutána.
Když v dálce Tě jen tuším,
stesk zaplaví mou duši,
však srdce mé bdí ve Tvém
a jako tamtam buší.

Když sen zamkne má víčka
a dohasíná svíčka,
má láska je dál s Tebou
a v náruči Tě hýčká.

Básničky z internetu 3

17. ledna 2008 v 15:28 | sisi1000 |  Básně
Nechci jiné srdce,
i kdyby bylo ze zlata,
jenom po Tvém toužím,
jen s ním se cítím bohatá. Nabízím Ti za ně,
Lásko, srdce moje.
Dar pro chvíle klidu
i chvíle nepokoje.

Tlukot srdce Tvého
mé k sobě přitahuje.
Tulí se k Tvému s něhou
a jiné nemiluje.

Jaké je schopno lásky,
nemělo ani zdání.
Teď ví... A patří Tobě.
Pro jiné není k mání.

Básničky z internetu 2

17. ledna 2008 v 15:12 | sisi1000 |  Básně
Závidím hvězdám,
k nimž oči upíráš.
Závidím zrcadlu,
že vidí Tvoji tvář.

Závidím cestám,
po kterých chodíš.
Závidím vodám,
jimiž se brodíš.

Závidím vánku,
že se dotýká
Tvých vlasů.
Závidím všem,
kdož znají barvu
Tvého hlasu.

Závidím, ač odsuzuji
jinak závist bledou...
Závidím, protože
nemůžu být s Tebou...

Básničky z internetu 1

17. ledna 2008 v 15:11 | sisi1000 |  Básně
Jsi pro mne vším, co nikomu nedám,
jsi pro mne vším, co pořád hledám.
Umíš dát úsměv, taky ho vzít,
ten pro kterého mi stojí za to žít.


Dodáš mi odvahy, kterou jsem ztratila,
díky tobě se láska ke mně vrátila.
Důvod, proč těším se na každý den,
díky tobě já opravdu šťastná jsem.

Jsi andělem, jenž hlídá moje snění,
moje slzy se v úsměv změní.
Dáváš mi sílu a nic mě nezraní,
jsi štítem, jenž mě vždy ochrání.

Jak říci něco, na co nejsou slova,
budu ti to opakovat stále znova.
Jsi moje všechno, co dosud mám:
"Jsem ráda za to, že tě mám!"

Citáty-sny, naděje

16. ledna 2008 v 11:36 | sisi1000 |  Citáty
Sen je součástí našeho soukromí. Je cosi zvláštního v tom, sdílet své soukromí s lidmi, které milujeme. Je to pouze další způsob, jak se dát druhým poznat.
Sen je kanál, který vede pod skutečností.
Lidské sny jsou to, co dělá lidem problémy. Když nebudete mít sny, nebudete mít problémy, protože budete brát prostě jen to, co je. Ale pak budete postrádat lásku, protože láska je nalézání svého snu v lidech, kteří jej nemají.
Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře.
Naděje lidí správně myslících jsou splnitelné, nerozumných nesplnitelné.
Naděje - to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo.
Když nás opouští naděje, držme se trpělivosti.
Není mocnějšího léku než naděje. Nejnepatrnější známka pochyby ve tváři či v hlase lékařově může stát pacienta život.
Naděje, jakkoli je klamná, slouží alespoň k tomu, vést nás příjemnější cestou ke konci života.
Žádný lékař nezná takový lék na zmučené tělo i duši, jako je naděje.

Citáty-přátelství

16. ledna 2008 v 11:29 | sisi1000 |  Citáty
Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé?
Od přítele může přijmout dar jen ten, komu přijetí působí stejnou radost jako darování.
Nikdo není tak opuštěný, aby nenašel dost upřímného přítele, který by mu říkal nepříjemné pravdy.
Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.
Člověk nemá většího nepřítele než sám sebe.
U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu.
Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.
Přátelé jsou nebezpeční ne tak tím, co vás nutí dělat, nýbrž tím, v čem vám zabraňují.
Všichni chtějí mít přítele, ale nikdo se nestará o to, aby byl přítelem.
Nerodíme se jen kvůli sobě, nárok na nás si činí zčásti vlast, zčásti přátelé.
Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí.
Netrpím, přátelé, jenom existovat mi dělá jisté potíže.

Jsi obětavá?

12. ledna 2008 v 15:23 | sisi1000 |  Testíky

Jsi obětavá?

Myslíš si, že se pro druhé dokážeš obětovat, aniž bys v onom činu viděla prospěch pro sebe? Dokážeš bez řečí změnit vlastní plány, abys pomohla kamarádce, která se ocitla v nouzi, nebo je pro tebe vždy nejdůležitější to, co chceš ty sama? Náš test ti opět pomůže odhalit kousíček tvého já!
 1. Ten bezva kluk z vyššího ročníku tě pozval na rande, ale hodinu před schůzkou ti zavolá nejlepší kamarádka, že se příšerně pohádala s rodiči a potřebuje se někomu vybrečet na ramenou. Komu dáš přednost, klukovi nebo kamarádce?
  a) Poběžím ke kamarádce a schůzku zruším, i když jsem se na ni tolik těšila… (5)
  b) Řeknu kamarádce, že to zrovna nejde, ale můžeme se domluvit na pozděj. (10)
  c) Domluvím se s klukem, že schůzku o hodinu odložíme, a poletím ke kámošce, aby se mi ze všeho trápení vypovídala. (0)
 2. Tvá maminka onemocněla, a proto je všechno vaření na tobě. Je však potřeba, aby jsi šla do sklepa pro pár brambor, ale víš, že sklep je plný pavouků, kterých se štítíš. Co uděláš?
  a) Do sklepa v žádném případě nepůjdu. Buď počkám, až pro brambory zajde někdo jiný, nebo uvařím těstoviny. (10)
  b) Rychle vletím do sklepa a honem poberu pár brambor - hlavně se nedívat kolem dokola. Když žádného pavouka neuvidím, nebude to tak hrozné. (0)
  c) S brekem se vydám do sklepa, obhlédnu všechny přítomné nohatce a pak s obrovskou nechutí se budu proplétat pavučinami. (5)
 3. Rodiče tě poprosí, jestli večer nepohlídáš mladšího sourozence, protože oni si po dlouhé době chtějí vyrazit do kina. Ty máš však domluvenou schůzku s kamarádkou. Jak tuto situaci vyřešíš?
  a) Pozvu kamarádku k nám domů. Společně umyjem malého sourozence ve vaničce (což může být legrace) a pak si pustíme film a pokecáme u něj. (0)
  b) Chápu, že rodiče mají právo vyjít si jednou ven sami dva. Zruším schůzku s kamarádkou, můžeme ji přeci přesunout třeba na další víkend… (5)
  c) Budu se rodičům vymlouvat, že mi to měli říct dřív a že sourozence přece může pohlídat třeba babička. (10)
 4. Vaše škola se rozhodla uspořádat sportovní den pro děti z dětského domova. Přihlásila by ses jako dobrovolná výpomoc i v případě, že by se akce konala sobotu, tedy ne místo školy, nýbrž v tvém osobním volnu?
  a) Ne, to určitě ne. Kdybych se kvůli tomu mohla ulít z vyučování, tak bych o tom uvažovala. (10)
  b) Ano, ale jen proto, že se přihlásilo málo lidí, a hrozí, že se akce konat nebude. (5)
  c) Samozřejmě, akce je podle mě super nápad a i já sama si tam jistě užiju zábavu. (0)
 5. Jsi se svou kamarádkou na nákupech. Tvá kamarádka shání dárek pro svou maminku, ale na ten, který se jí zalíbil nejvíc, jí bohužel už nevyjdou peníze, které u sebe zrovna má. Chybí jí přesně tolik, kolik stojí tričko, které sis dnes měla v plánu koupit. Jak se zachováš?
  a) Když mě o půjčení kamarádka vysloveně poprosí, tak jí peníze půjčím. Bez trička se obejdu. (5)
  b) Sama kamarádce peníze nabídnu, protože sama by se asi styděla mě o ně požádat, a řeknu jí, že si to tričko přeci můžu koupit jindy. (0)
  c) Proč by musela kupovat mámě tak drahý dárek? Vždyť je jich tu kolem pěkných hodně a za cenu, kterou si ona může dovolit. Já jsem si také na tričko musela peníze našetřit! (10)
 6. S tvým klukem a celou vaší partou jste si naplánovali bezva víkendoví výlet do hor. Den před odjezdem však tvůj miláček onemocní, a proto není schopný jet. Pojedeš i bez něj?
  a) Ne, zůstanu s ním doma. I tak to ale nemusí být tak hrozné. Mrknem na pár filmu, ukuchtíme si nějakou ňamku a jistě nám přeze všechno bude spolu moc dobře. (0)
  b) Pojedu i bez něj. Přece se to nebude rušit pro oba! (10)
  c) Zůstanu také doma, ale bude mě to neuvěřitelně mrzet. (5)
 7. Jsi snad jediná ve třídě, která pochopila nově probíranou látku z fyziky. Další hodinu chce váš učitel zkoušet. Necháš se z fyziky dobrovolně vyvolat, abys zachránila ostatní?
  a) Proč ne, když tomu rozumím, aspoň to zužitkuju a navíc udělám dobrou věc pro druhé! (0)
  b) Tak to ani náhodou, ještě dostanu špatné otázky a kvůli ostatním dostanu pětku já. (10)
  c) Po dlouhém přemlouvání ostatních jim to slíbím, ale nebudu z toho dvakrát nadšená. Měla jsem na odpoledne jiné plány, ne se učit fyziku. (5)
VYHODNOCENÍ: (Za každou odpovědí jsou body, tak si je u svých odpovědí spočítej a podívej se, jaká/ý jsiJ)
0-20 bodů: MISTR KONSTRUKTIVNÍHO ŘEŠENÍ
Když uděláš něco pro druhé, nepokládáš to za žádnou oběť, která by překazila tvé plány. Na všem si dokážeš najít něco pozitivního a každou složitou situaci vyřešíš elegantně. Tví přátelé jistě musí být šťastní za to, jak skvělou mají kamarádku!
25-45 bodů: MOUCHY, SEŽERTE SI MĚ!
Tvým hlavním problémem je, že neumíš říkat "Ne". Často jsi kvůli tomu nucena dělat věci, které ve skutečnosti dělat nechceš. I když je hezké se občas pro druhé obětovat, nenech ze sebe dělat otloukánka, který všem vyhoví i na úkor vlastních plánů a potřeb. Pamatuj, že když se pro druhé chceš obětovat, musí to být pouze proto, že CHCEŠ ty sama!
50-70 bodů: "JÁ" STŘEDEM VESMÍRU
Razíš heslo "přežijí jen nejsilnější", a proto nevíš, proč bys měla dělat neustále něco kvůli neschopnosti druhých, navíc na úkor svých plánů. Každý podle tebe musí být schopný řešit věci sám a ne se neustále ve všem spoléhat na druhé. Co ale někdy přestat být tolik bezohledná a podat pomocnou ruku tomu, kdo ji skutečně potřebuje?

Znáš své silné stránky?

12. ledna 2008 v 15:10 | sisi1000 |  Testíky
Nikdo na světě není dokonalý, nikdo na světě neumí všechno. Každý z nás má své slabé stránky, ale především i své silné stránky. Někdo umí rozdávat úsměvy i svým nepřátelům, jiný je zase zábavný a má spoustu obdivovatelů. Můžeme tě ale ujistit, že každý má něco, v čem se cítí jako ryba ve vodě a právě to je důležité poznat. Musíš jen vědět, na co máš talent!
U každé otázky se rozhodni vždy jen pro jednu z variant: ANO - NĚKDY - NE
------------------------------------
1. Jsi požitkářka? ANO - NĚKDY - NE
2. Sníš někdy o tom, že bys chtěla zpívat ve skupině? ANO - NĚKDY - NE
3. Měníš ráda svůj styl v oblékání, líčení apod.? ANO - NĚKDY - NE
4. Přestavuješ často svůj pokoj? ANO - NĚKDY - NE
5. Dozvíš se, že tě někdo pomlouval. Dokážeš to ignorovat? ANO - NĚKDY - NE
6. Máš hodně přátel? ANO - NĚKDY - NE
7. Dokázala bys chodit s klukem, který s tebou chodí do třídy? ANO - NĚKDY - NE
8. Překvapuješ kamarády malými dárky? ANO - NĚKDY - NE
9. Stává se ti, že si občas sama pro sebe rýmuješ? ANO - NĚKDY - NE
10. Máš chuť naučit se hrát na nějaký hud. nástroj? ANO - NĚKDY - NE
11. Na novém tričku objevíš flek, který při praní nepouští. Vyhodíš ho? ANO - NĚKDY - NE
12. Myslíš si, že vztah může vydržet na věky? ANO - NĚKDY - NE
13. Máš o víkendu vždycky co dělat? ANO - NĚKDY - NE
14. Balila bys někdy kluka své kamarádky? ANO - NĚKDY - NE
15. Upřímně: Dokázala by ses přestat bavit se svou nejlepší kamarádkou? ANO - NĚKDY - NE
Vyhodnocení: Spočítej si, kolikrát si odpověděla na otázku ANO, kolikrát NĚKDY a NE. Nejvíce odpovídaná odpověď je tvůj výsledek. ( Může se stát, že budeš mít stejný počet odpovědí ANO i NĚKDY. Potom pro tebe platí oba výsledky. )
Nejvíce "Ano" - Plná super nápadů - Upřímně, nedělala bys věci často úplně jinak než všichni ostatní? Žádný div!Podřimuje v tobě opravdu spousta skvělých nápadů. Proto se je neboj zrealizovat. Kdo ví, kam až se to všechno může dostat … V životě není NIC zadarmo!
Nejvíce "Někdy" - Srdce pro všechny - Tví přátelé se na tebe obrátí, většinou když mají starosti nebo si potřebují popovídat. Dávno totiž pochopili, že máš na každou otázku tu správnou odpověď. Jen dávej pozor, aby ses nestala oficiální vrbou, které se svěřují všichni kolem, ale ona sama pak na svoje vlastní sny nemá vůbec čas. Stoprocentí je, že to v životě můžeš daleko dotáhnout, protože si umíš tvrdě stát za svým. Zbývá jen najít "to", za čím si budeš stát.
Nejvíce "NE" - Do posledního puntíku - Je jedno, jestli se jedná o to, kam vyrazit, nebo o tvou budoucnost: Nenecháváš nic náhodě a vše máš promyšlené do posledního puntíku. Nečekaná překvapení ale nesnášíš. Jsi zodpovědná, ale chybí ti trocha spontánnosti. Nevyhýbej se nečekaným událostem - naopak! Vrhni se na ně po hlavě! Nemáš se čeho bát.

Pokusím se pro Vás najít...

7. ledna 2008 v 15:38 | sisi1000 |  Jména a jejich význam
Kdo chce, abych našla význam Vašeho jména, napište do komentářů svoje jméno a já se pokusím ho najít.

naučila jsem se

7. ledna 2008 v 15:33 | sisi1000 |  jiné
naučila jsem se...že nejlepší učebna života je minulost staršího člověka, než jsem já...
naučila jsem se...že když jsi zamilovaný, je to na tobě vidět...

naučila jsem se... že stačí aby jeden člověk řekl: "Cítím se s Tebou dobře",abych se cítila dobře...

naučila jsem se... že mít dítě usínající v náruči je tím nejkřehčím krásným pocitem na světě...

naučila jsem se... že být přátelský a laskavý je více než mít pravdu...

naučila jsem se... že nikdy nemůžeš odmítnout dárek od dítěte...

naučila jsem se... že vždy ještě zbývá možnost pomodlit se za někoho,když už nemám sílu mu pomoci jiným způsobem...

naučila jsem se... že nezáleží jak váženým jsi v životě. Každý potřebuje přítele,který s ním dokáže dělat i hlouposti...

naučila jsem se... že všichni někdy potřebují držet v dlani něčí ruku a srdce,které jim rozumí...

naučila jsem se... že život je jak role toaletního papíru, dostaneš se dříve ke konci,čím rychleji se odvíjí...

naučila jsem se... že bychom měli být rádi, když nám Bůh nedává vše oč ho žádáme...

naučila jsem se... že peníze nedělají postavení mezi lidmi...

naučila jsem se... že právě malé, denní, události dělají život velkolepým...

naučila jsem se... že pod tvrdou schránkou každé osobnosti se skrývá někdo,kdo potřebuje být oceněn a milován...

naučila jsem se... že Pán neučinil vše v jeden den, což mě nutí k zamyšlení,jestli já bych měla...

naučila jsem se... že ignorování skutečnosti nemění skutečnost jako takovou...

naučila jsem se... že když plánuji jít společnou cestou s někým,dávám mu současně možnost, aby mi ubližoval...

naučila jsem se... že láska, ne čas, zhojí všechny rány...

naučila jsem se... že nejlehčí cesta vyrůst jako osobnost je obklopit se lidmi chytřejšími než jsem já...

naučila jsem se... že každý, koho potkáš, si zaslouží být pozdraven s úsměvem...

naučila jsem se... že nikdo není dokonalý, dokud se do něj nezamiluješ...

naučila jsem se... že jestliže jsi naplněn trpkostí, štěstí zakotví někde jinde...

naučila jsem se... že každý by měl svoje slova udržovat jemná a něžná,protože zítra se k němu mohou vrátit...

naučila jsem se... že úsměv je nejlevnější způsob jak zlepšit svůj vzhled...

naučila jsem se... že si nemohu vybrat jak se cítím, ale mohu si vybrat co s tím udělám...

naučila jsem se... že každý by chtěla žít na vrcholu, ale všechno štěstí a růst se uskutečňuje při cestě tam...

naučila jsem se... že nejlepší je dávat rady jen ve dvou případech:pokud jsi o ni požádán, nebo při nebezpečí ohrožení života...

naučila jsem se... že čím méně času musím strávit prací,tím více věcí udělám...

naučila jsem se... že život je tvrdý...ale já jsem tvrdší...

...a nakonec, že šance...nejsou nikdy ztraceny...